Hagelbergs

Tänker du som jag?

Vad skrivs egentligen om företag på nätet

Vad skrivs egentligen om företag på nätetNär föerat beskrivs på nätet så blir det ibland negtivt och ibland positivt. Ett bolag som jag har hittat lite info om är Phonera som även har en artikel från Phonera DN med intressant information om vad som hände rpå börsen för boalget. Många gånger vill man som bolag ha koll på vad som skrivs för att man skall kunna bemäta det på ett adekvat sätt. Det kan vara en ganska god idé att anlita ett bolag som är experter på sociala medier för att få koll på Twitter och Linkedin är två viktiga källor att kontrollerta efter bolagsegna uttalanden och skriverier. När man väl har granskat det som granskas kan skall man gå vidare till att sammanfatta alla faktia man har fått in och aggera enligt de metoder man anser vara viktigast för just den fakta man har fått in.Leave a Reply